En siste jul

Album: The Heart of Christmas ( 2010 )
Spill av video
 • It’s the news that no one hopes for
  Every parent’s greatest fear
  Finding out the child you love so much
  Might not make it through the year

  Now the thought of spending Christmas
  Without him just feels wrong
  They’ve been praying for a miracle
  Now they’re praying he can just hold on

  For one last Christmas, one last time
  One last season when all the world is right
  One more telling of the story
  One more verse of silent night
  They’d give anything so he could have
  One last Christmas

  Middle of September
  Still seventy degrees
  Daddy climbs up in the attic
  Brings down candles
  Hangs the lights on all the trees

  Then the neighbors started asking
  And pretty soon word got around
  First it was the neighborhood
  Before too long they lit up that whole town

  For one last Christmas, one last time
  One last season when all the world is right
  One more telling of the story
  One more verse of silent night
  They’d give anything so he could have
  One last Christmas

  Twenty-seventh of October
  His time was wearing thin
  Friends and family, even strangers
  That they didn’t even know
  Brought presents in
  He was weak but he was smiling
  Like there was nothing even wrong
  They said he wouldn’t make it
  Looks like he got to see it after all

  One last Christmas, one last time
  One last season when all the world is right
  One more telling of the story
  One more verse of silent night
  They gave everything so he could have
  One last Christmas
  One last Christmas
 • Det er nyhetene ingen håper på
  Alle foreldres største frykt
  Å finne ut barnet du er så glad i
  Kommer kanskje ikke gjennom året

  Nå tanken på å holde jul
  Uten ham føles det bare feil
  De har bedt om et mirakel
  Nå ber de om at han bare kan holde seg fast

  For en siste jul, en siste gang
  En siste sesong når hele verden har rett
  Enda en fortelling om historien
  Nok et vers av stille natt
  De ville gitt hva som helst slik at han kunne ha det
  En siste jul

  Midten av september
  Fortsatt sytti grader
  Pappa klatrer opp på loftet
  Tar ned stearinlys
  Henger lysene på alle trærne

  Så begynte naboene å spørre
  Og ganske snart kom beskjeden rundt
  Først var det nabolaget
  Om ikke altfor lenge lyste de opp hele byen

  For en siste jul, en siste gang
  En siste sesong når hele verden har rett
  Enda en fortelling om historien
  Nok et vers av stille natt
  De ville gitt hva som helst slik at han kunne ha det
  En siste jul

  Tjuesjuende oktober
  Tiden hans ble tynnere
  Venner og familie, til og med fremmede
  At de ikke engang visste
  Fikk inn gaver
  Han var svak, men han smilte
  Som om det ikke var noe galt
  De sa at han ikke ville klare det
  Ser ut som han fikk se det tross alt

  En siste jul, en siste gang
  En siste sesong når hele verden har rett
  Enda en fortelling om historien
  Nok et vers av stille natt
  De ga alt så han kunne få
  En siste jul
  En siste jul

Kommentarer: 1

 • Kaleb fra USA Jøss, det er trist