Genesis Hall

Album: Unhalfbricking ( 1969 )
Spill av video

Fakta:

  • Denne sangen var et av Richard Thompsons bidrag til dette Fairport Convention-albumet. Tekstene trenger litt kontekst for å forstå: «Genesis Hall» var et forlatt hotell i Londons Drury Lane, opprinnelig Bell Hotel. Det hadde vært okkupert av hippiehusokkupanter. London-politiet hadde kastet ut husokkupantene, og førte til slutt til at bygningen ble rasert. Thompsons far var medlem av London-politiet på den tiden, og tekstene refererer til hendelsen. >>
    Forslagskreditt :
    Steve - New Albany, IN

Kommentarer: 2

  • Warspite fra Atlanta, Ga., Usa Den første sangen, første side av Unhalfbricking. Vakker, hjemsøkende og tidløs. Lytt til måten RT & Simons akustiske gitarer omgir og rammer inn Sandys stemme. Til tross for at Paul Kantner (som jeg liker) har slaktet den på et album, er sangen som en britisk ballade fra 1600-tallet - som om den "alltid" har vært der og sunget av mange mennesker i mange versjoner over lang tid.
  • David fra Nottingham, Storbritannia Du kan se RT synge en soloversjon av denne hvis du ser på Youtube. Den er fortsatt med fra tid til annen på Fairport-konserter, Simon Nicol synger den veldig bra.